ubytovna, Praha 9
house, Prague 9       

[Click to enlarge image] [Click to enlarge image]